Kampanjer & Köpvillkor

Förstasidan / Kampanjer & Köpvillkor

Köpvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för de produkter som ACE Options tillhandahåller för försäljning, undantaget annat där särskild överenskommelse finns mellan kunden och ACE Options.

Beställning

För att en beställning skall vara bindande för ACE Options, måste beställningen skriftligen bekräftas via fax eller mejl eller på annat av kunden önskvärt sätt före leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i ACE Options sortiment ej finns att tillgå, är ACE Options ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt.

Leverans och frakt

Kunden får genom skriftligt meddelande till ACE Options häva beställning om leveransförsening som beror på något förhållande på ACE Options sida pågår mer än 20 dagar.

Pris och betalning

På ACE Options hemsida förekommande priser är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive fraktkostnader.

Ägarförbehåll

Produkterna förblir ACE Options egendom till dess de till fullo betalats.

Returrätt och reklamationer

Kunden har ej rätt att returnera levererade produkter.
Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Har produkten fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen på från ACE Options tillhandahållen RMA-blankett.. Sker icke detta anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.

Garanti

Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder ACE Options. Kunden kan ej åberopa utökad produktgaranti från ACE Options.
Spares-, Bulk- och Refurbished-produkter levereras med begränsad garanti !
Produkter som går under B eller "Bulk" behöver inte vara nya. Dock är dessa alltid testade och fullt fungerande.

Överlåtelse av avtalet

ACE Options äger rätt att utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor

Dröjsmål med betalning

Betalar inte kunden i rätt tid har ACE Options rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag.

Copyright © 2020 ACE Options