Kemikaliskatten 2019

Förstasidan / Kemikaliskatten 2019

ACE OPTIONS OCH KEMIKALIESKATTEN

ACE Options kommunicerar från den 20 maj endast priser exkl kemikalieskatt.
Skatten tillkommer på alla priser i prisfilen, webshopen, offert och muntliga priseruppgifter.


 ACE Options AB är registrerad Lagerhållare. 

 
Ändrade skattesatser för kemikalieskatt från 1 januari 2019
 
Skattepliktiga elektronikvaror 122 kronor per kilo
 
Maximalt skattebelopp 327 kronor per vara


Nedan följer en lista över produkterna som skall betalas punktskatt för
 

Punkt KN-nummer Exempel på varor
7 8471 30, 8471 41 och 8471 49 Datorer, läsplattor m.m.
8471 30 avser bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en vikt av högst 10 kg, med åtminstone en centralenhet, ett tangentbord och en bildskärm.
8471 41 och 8471 49 avser andra maskiner för automatisk databehandling.
8 8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62 Telefoner, routrar och trådlösa nätverk m.m.
8517 11 avser apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar.
8517 12 avser telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät, t.ex. mobiltelefoner.
8517 18 avser till exempel fasta telefoner.
8517 62 avser apparater för mottagning, omvandling och sändning eller regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för uppkoppling och dirigering, t.ex. routrar, nätverkskort och modem.
9 8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89 CD-spelare, skivspelare, telefonsvarare m.m.
8519 30 avser skivspelare.
8519 50 avser telefonsvarare.
8519 81 och 8519 89 avser andra apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning än skivspelare, telefonsvarare eller sådana som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel. Det kan t.ex. vara bandspelare, CD-spelare och MP3-spelare.
10 8521 10 och 8521 90 DVD-spelare och videoapparater m.m.
8521 10 och 8521 90 avser apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, t.ex. DVD-spelare och videoapparater.
11 8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99 Radioapparater
8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99 avser apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivande av ljud, förutom sådana rundradiomottagare som används i motorfordon.
12 8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 72 och 8528 73 TV-apparater, skärmar m.m.
8528 41 och 8528 49 avser katodstrålerörsmonitorer.
8528 51 och 8528 59 avser andra monitorer.
8528 71, 8528 72 och 8528 73 avser televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler.
13 9504 50 Spelkonsoler m.m.
9504 50 avser videospelskonsoler och videospelmaskiner, andra än sådana spel som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel.


 .
• ACE Options AB kommer att sälja brutto (inkl punktskatt) till de partners som är Ej Lagerhållare. I detta fall kommer vi att rapportera till och betala punktskatten till Skatteverket. Viktigt att ha i åtanke: Om man som Ej Lagerhållare köper av en annan Ej Lagerhållare så är ni skyldiga att rapportera och betala denna skatt med fem dagars rapporteringskrav direkt till Skatteverket på den volym det berör utifrån de punktskattekrav som gäller. 

• ACE Options AB kommer att sälja netto (exkl punktskatt) till de partners som dokumenterat är Lagerhållare. Som Lagerhållare kommer ni sedan rapportera och betala Skatteverket då ni säljer vidare till slutkunder och/eller Ej Lagerhållare. Ni som Lagerhållare gör denna rapportering (via skatteverket eller blankett) varje månad .
 

Copyright © 2019 ACE Options